Parkeerplaatsen Schanswetering

Bewonersbrief van de gemeente, betreffende de aanleg van parkeerplaatsen aan de Schanswetering. Op dinsdag 18 augustus start de gemeente met de aanleg van parkeerplaatsen ter hoogte van Schanswetering 47 tot en met 59. In het hofje worden zowel langsparkeervakken als haaksparkeervakken aangelegd. De werkzaamheden duren ongeveer 1,5 week. Meer hierover leest u in de bijgevoegde…

Verkeersbesluit reservering parkeerplaatsen t.b.v. het opladen van elektrische auto’s

De Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaatsen te reserveren in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De locatie: -Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Orduynenstraat 106 Tervisielegging verkeersbesluit Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 6 juli 2020 tot en met maandag 10 augustus 2020 ter inzage in het…

Gemeentelijke bekendmaking San Salvator

Schaarhuisstraat 14, 5231 PV te ‘s-Hertogenbosch Omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbestemming van de San Salvatorkerk Adres of locatie: Schaarhuisstraat 14, 5231 PV te ‘s-Hertogenbosch Omschrijving: de herbestemming van de San Salvatorkerk Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo), Monumenten Gem. of Prov. Verord.( Art. 2.2 lid 1b Wabo)  Kenmerknummer: WB00054452 Datum ontvangst: 24-7-2020 Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog…

Vakantieboek 2020

Afgelopen dagen is er in ons verspreidingsgebied het VAKANTIEBOEK 2020 huis aan huis verspreidt.We hebben deze keer voor een andere aanpak gekozen. Normaal verwacht je van ons de halfjaarlijkse nieuwsbrief. Door de Corona werden er afgelopen half jaar (en de komende maanden) geen activiteiten georganiseerd door BCFO.Dit volgens de richtlijnen van het RIVM. BCFO bestaat…

Gemeentelijke bekendmaking: Het intern verbouwen en splitsen van appartementen

Het intern verbouwen en splitsen van appartementen op Schaarhuisstraat 2A en Orthen 39 en 41 te ‘s-Hertogenbosch Omgevingsvergunning verleend en treedt direct in werking (niet wettelijk verplicht om te wachten tot einde bezwaartermijn) Omschrijving: het intern verbouwen en splitsen van appartementen Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo), Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1…