nieuws

Buurtpreventie in Orthen?

Naar aanleiding van de bewonersavond over veiligheid op 22 februari, is er o.a. buurtpreventie ter sprake gekomen. Door de overlast die ervaren wordt door Orthenaren kan buurtpreventie een hulpmiddel zijn om deze overlast te beperken.

Bewoners gaan samen de wijk in. Ze letten op onveilige situaties om te voorkomen dat onveiligheid of overlast ontstaat. Dat kan een team doen door extra op te letten. Een buurtpreventieteam trekt samen op met politie en gemeente.

Buurtpreventie-team zorgt mede voor een veilige wijk, waar het prettig wonen is.

In Orthen is er nog geen buurtpreventieteam.
Bij voldoende interesse vanuit de buurt organiseren we een startbijeenkomst, waar politie en gemeente duidelijk uitleggen wat deelname aan het buurpreventieteam inhoudt. Hierna kun je definitief aangeven of je wel of niet wilt deelnemen aan het buurtpreventieteam.

Wil jij aan het buurtpreventieteam Orthen deelnemen? Ben je geïnteresseerd? Maar je weet niet wat het inhoud?

Lees dan verder:

Buurtpreventie ‘s-Hertogenbosch

In onze gemeente zijn steeds meer buurtpreventieteams actief. Heb je interesse om aan het buurtpreventieteam van Orthen deel te nemen? Je kunt je aanmelden via info@bcfo.nl

BCFO gaat inventariseren of er voldoende geïnteresseerden zijn om een buurtpreventie-team op te zetten.

Om deel te kunnen nemen aan een buurtpreventieteam heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. De gemeente en politie zorgen voor hesjes, zaklampen en instructies zodat je op een goede manier de wijk in kunt.

1. Waarom buurtpreventie?

Het doel van een buurtpreventieteam is dat bewoners samen de wijk in gaan en letten op onveilige situaties om zo te voorkomen dat onveiligheid of overlast ontstaat. Een buurtpreventieteam trekt hierbij samen op met politie en gemeente. Het buurtpreventieteam loopt door de wijk(en), let op mogelijke onveilige situatie(s) en attendeert wijkbewoners hierop. Zo draagt het team actief bij aan een veilige wijk waar het prettig wonen is.

2. De start van een buurtpreventieteam

Hoe groot het team moet zijn bij de start, hangt af van de manier waarop u buurtpreventie invult. Wilt u dat er elke dag of avond twee mensen in de wijk lopen? En dat elke deelnemer twee keer per maand beschikbaar is? Dan hebt u zo’n dertig mensen nodig. Maar om te beginnen is het al fijn als u met 15 personen kunt starten. Dan begint u met een aantal avonden per week of per maand. Als het team groeit, kunt u altijd uitbreiden.

3. Informatiebijeenkomst

Bij voldoende interesse organiseren we een informatiebijeenkomst. Politie en gemeente leggen dan uit wat deelname aan het buurpreventieteam inhoudt. Hierna kan iedereen definitief aangeven of hij/zij wel of niet wil deelnemen aan het buurtpreventieteam van uw wijk.

4. Er wordt een coördinator aangesteld

De coördinator is het aanspreekpunt voor het team, de gemeente en de politie. Hij/zij maakt ook een rooster voor iedereen die loopt, waar en wanneer. Voor advies kan de coördinator terecht bij de wijkagent en wijkmanager. Het is een verantwoordelijke klus voor iemand die er serieus tijd in wil steken. Het is dan ook goed om de taken te verdelen met de andere vrijwilligers.

5. Startbijeenkomst

Zijn er genoeg deelnemers aangemeld om te beginnen met buurtpreventie? Is bekend wie de coördinator wordt? Dan organiseert de gemeente een startbijeenkomst. U krijgt informatie over waar u op moet letten en u maakt kennis met de andere leden van uw Buurtpreventieteam. Verder hoort u hoe u alarmeert of reageert, zodat u de buurtpreventie goed kunt uitvoeren. U maakt tijdens de bijeenkomst ook afspraken met politie en gemeente over de voorwaarden, faciliteiten en communicatie. Uw coördinator gaat vervolgens aan de slag met het rooster. In de bijeenkomst ontvangen alle deelnemers ook een formulier om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Daarmee voorkomt u dat mensen met een criminele achtergrond in het preventieteam komen. De gemeente betaalt de kosten van de VOG’s.

6. Looproutes, looptijden en informatie delen

Er wordt een kaartje gemaakt van de wijk en aangegeven welke routes er worden gelopen. Uw wijkagent helpt u daar graag bij. U verspreid de kaarten in het team, op papier, per mail of een besloten groep op bv. Facebook.
De buurtpreventen lopen tussen anderhalf en tweeëneenhalf uur. De wijkagent kan u adviseren op welke tijden u het beste welke route kunt lopen. Om inbraak te voorkómen is het bijvoorbeeld beter als de route en het tijdstip onvoorspelbaar zijn. Stuur na iedere loopbeurt een kort verslag van uw bevindingen naar de coördinator. Dat is belangrijk voor de evaluaties. De coördinator zorgt voor een terugkoppeling met de wijkagent. De wijkagent kan vervolgens via het Buurt Informatie Netwerk (BIN) de buurt op de hoogte houden van de werkzaamheden van het buurtpreventieteam.

7. Training

De gemeente en politie organiseren een aantal keer per jaar een training buurtpreventie. Elke vrijwilliger neemt deel aan de training om te leren observeren en communiceren. U leert ook welke bevoegdheden de buurtpreventen hebben. U hoeft niet direct bij de start al getraind te zijn. Maar het is wel de bedoeling dat iedereen uit het team binnen een jaar de training volgt. De coördinator meldt de deelnemers aan bij de gemeente. Via de coördinator krijgt u daarna de locatie en de datum van de training.

8. Contact met de politie

Bel 112
– bij levensbedreigende situaties. Bijvoorbeeld een aanrijding met gewonden, mishandeling, beroving, steekpartij, vechtpartij of als er iemand onwel wordt.
– als u iemand op heterdaad betrapt bij inbraak, diefstal, vernieling, vandalisme, (poging tot) ontvoering of bij verdacht gedrag.

Bel 0900-8844
– als u de politie nodig hebt, maar de situatie is niet levensbedreigend of er wordt niemand op heterdaad betrapt. Bijvoorbeeld bij overlast in de buurt of onveilig verkeersgedrag.

Bel Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)
– als u iets over een (ernstig) misdrijf wilt vertellen zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent. Of om andere persoonlijke redenen. Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen.

Wijkagent
– De coördinator kan ook altijd terecht bij de wijkagent (www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten) voor informatie en advies.

9. Meldingen

Ziet u tijdens uw loopronde zwerfvuil, een losse stoeptegel, afval naast ondergrondse containers, defect straatmeubilair of vernielingen? Meld het dan bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch:
– via de Buiten Beter App (www.buitenbeter.nl)
– via het Meldpunt Schoon Heel en Veilig (www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt) of (073) – 615 55 55

10. Subsidie

Er is jaarlijks een bijdrage van € 200,- beschikbaar voor organisatie- en communicatiekosten. De gemeente faciliteert de buurtpreventieteams met een aantal hesjes en zaklampen. Neem hierover contact op met de gemeente. https://www.s-hertogenbosch.nl/contact/

11. Verzekering

Er kan altijd iets gebeuren tijdens de wandelrondes. Daarom bent u als buurtprevent goed verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Dat gaat automatisch, u hoeft daar niets voor te doen.

12. Leren van Ervaringen!

De gemeente organiseert via de coördinator minstens één keer per jaar een evaluatie met het team. Dan praten we over de knelpunten en delen we goede ervaringen met elkaar. Zo kunnen we buurtpreventie in de gemeente nog beter te maken.

13. Contact

Heeft u vragen, tips of suggesties? Neem dan contact op met de gemeente ’s-Hertogenbosch: https://www.s-hertogenbosch.nl/contact/

Buurtcomité Fort Orthen heeft daarom deze oproep geplaatst om mee te werken aan buurtpreventie.

Wil je hier ook aan meewerken?

Meld je aan

Meld je dan aan en stuur een e-mail naar: info@bcfo.nl

Geef hier jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.