nieuws

Concessie openbaar vervoer

Geachte mevrouw, heer,

Openbaar vervoer is van groot belang voor de bereikbaarheid van de gemeente ’s-Hertogenbosch en haar inwoners. De mogelijkheid om gebruik te maken van een bus vergroot de ontwikkelings- mogelijkheden van onze inwoners om bv. naar school of werk te reizen, maar ook om sociale contacten te onderhouden en te gaan winkelen in de binnenstad. Ook draagt openbaar vervoer bij aan het verminderen van het autoverkeer, wat onder andere positief is voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze gemeente.

Het openbaar busvervoer wordt in Noord-Brabant aanbesteed door de provincie. Per eind 2026 worden de lijnbussen in de regio Noordoost Brabant weer opnieuw door de provincie aanbesteed. In het kader daarvan is recent het Concept Programma van Eisen gepubliceerd. Hierop kan iedereen een zienswijze indienen. Hier zit ook een toelichting bij over de wijze waarop de provincie naar het openbaar vervoer kijkt en welke focus ze willen aanbrengen.

We willen met deze brief alle bestuurs-, dorps- en wijkraden en bedrijvenverenigingen op de hoogte stellen van deze publicatie en daarmee ook de kans geven om te reageren richting de provincie. Dit kan tot 5 juli 2024. Via bijgaande link komt u op de pagina waar de provincie deze gegevens heeft staan.

https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/bussen/aanbesteding-ov-concessie-oost-brabant/

Hierbij kunt u denken aan de busbediening in onze buurten en kernen, de bereikbaarheid van het station/binnenstad of juist het aansluiten van bus op trein en vice versa.

De gemeente ’s-Hertogenbosch zal zelf ook een zienswijze opstellen en deze indienen. Daarbij kijken we ook naar wat er speelt in de wijken en buurten, echter we kijken ook naar het belang voor de hele gemeente in relatie tot de regio. De bereikbaarheid van het station en centrum speelt daarin een belangrijke plaats maar evengoed de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden. Als u een reactie stuurt naar de provincie ontvangen wij deze ook graag (mobiliteit@s-hertogenbosch.nl), zodat we die kunnen betrekken in de gemeentelijke reactie.

Met vriendelijke groet,
De wethouder van o.a. mobiliteit, wijken en dorpen,

R.A.P. Geers

Geef hier jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.