nieuws

GEEN voetgangersbrug

Niet vervangen voetgangersbrug Orthen

Bericht van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Eind 2017 is de voetgangersbrug in Orthen afgesloten, omdat de stalen constructie uit 1965 niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. De brug is begin 2018 verwijderd, omdat herstel niet meer mogelijk was. Naar aanleiding van het verwijderen van de brug zijn er diverse reacties gekomen vanuit de bewoners en andere belanghebbenden. De reacties zijn verdeeld; een deel van de bewoners van de wijk geeft aan graag weer een brug te willen, omdat volgens hun dit de snelste en veiligste manier is om de weg over te steken. Een ander deel van de bewoners geeft aan dat de brug niet nodig is, vanwege de aanwezigheid van twee andere oversteekopties.

We hebben onderzoek laten verrichten naar nut en noodzaak van de vervanging van de brug. Dit conform het vastgestelde Beleidsplan beheer openbare ruimte (reg.nr. 556145). In lijn met dit besluit is de voetgangersbrug niet direct vervangen, maar bezien of de resterende verbindingen tussen Orthen en Orthen-Links voor nu en in de toekomst afdoende zijn voor voetgangers.
In het verleden is het gebruik van de voetgangersbrug nooit gemonitord. Er bestaat geen inzicht in het kwantitatieve gebruik van de brug. Kijkend naar het aantal voorzieningen die te voet kunnen worden aangedaan, waarvoor de plek van de voormalige brug de beste plek om over te steken is, levert dit een globale inschatting op van circa 25 voetgangers per dag die baat hebben bij een nieuwe ongelijkvloerse oversteekvoorziening. Dit is ongeveer 5% van de bewoners in het gebied. Samen met de maximaal 50 busreizigers per dag zorgt dit voor een maximum van 75 voetgangersbewegingen per dag op de plek van de voormalige brug.

Gezien dit lage aantal, de mogelijkheden van twee andere oversteekmogelijkheden, en de vereisten voor mindervaliden wegen de ruimtelijke en financiële investering (€500.000,-), en vooral de hoge onderhoudskosten (totale jaarlasten worden geraamd op € 44.000,-), niet op tegen het gebruik.
De bereikbaarheid en de verkeersveiligheid zijn zodanig niet in het geding dat een nieuwe voetgangersbrug een onontkoombare voorziening is. 

In kwalitatieve zin speelt de sociale component een rol in de vervanging van de brug. Bewoners van Orthen en Orthen-Links voelen zich van oudsher met elkaar verbonden vanwege de aanwezigheid van voorzieningen in Orthen. Echter, geldt dat een nieuwe oversteekvoorziening voor slechts een deel van de wijk een pre is en een toegevoegde waarde kan zijn aan de sociale cohesie tussen beide delen van Orthen. Ook de toekomstige ontwikkeling op het terrein van Weener XL leidt niet tot een hogere gebruiksintensiteit van de voetgangersbrug waardoor er geen sprake is van een toegevoegde waarde voor de sociale cohesie.

We hebben dan ook besloten om vanwege het lage gebruik, de minimale toegevoegde waarde voor de totale sociale cohesie en de hoge kosten om de voetgangersbrug niet te vervangen.

About beheerder

Geef hier jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.