nieuws

Gemeentelijke Bekendmaking: afsluiten spoorwegovergang

Gemeentelijke Bekendmaking

Verkeersbesluit afsluiten spoorwegovergang Orthen voor gemotoriseerd verkeer

 

Ter verbetering van de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers en voetgangers heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch na overleg met spoorwegbeheerder ProRail, besloten om de gelijkvloerse spoorwegovergang Orthen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting maakt het mogelijk om de oversteek voor (brom)fietsers en voetgangers haaks te maken. Als gevolg daarvan wordt voor de ontsluiting van Oud Orthen voor gemotoriseerd verkeer de geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2.00m opgeheven.

 

Tervisielegging verkeersbesluit

Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 22 januari 2018 tot en met maandag 5 maart 2018 ter inzage in het Stadskantoor.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal indienen.

 

Per brief bezwaar maken

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet het bezwaarschrift dus ondertekenen.

Nadat u het bezwaarschrift hebt ondertekend, stuurt u het op naar de gemeente. U moet uw bezwaarschrift richten aan: het College van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch,

Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

 

Digitaal bezwaar maken

U kunt ook digitaal bezwaar maken, via een vastgesteld digitaal formulier, met gebruik van DigiD.

Meer informatie hierover, alsmede het digitale bezwaarformulier, kunt u vinden op de website van onze gemeente: www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken

Let op: bezwaar maken via de mail is niet mogelijk!

 

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Voor meer informatie over het verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de heer J. Sier van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer tel. 073-615 51 84 of per mail naar openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl

 

About beheerder

Geef hier jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.