nieuws

Gemeentelijke bekendmaking: herinvulling San Salvator kerk

Ruimtelijke motivering ‘herinvulling voormalig kerkgebouw Schaarhuisstraat 14 Orthen (San Salvatorkerk)’

Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de ruimtelijke motivering ‘herinvulling voormalige kerkgebouw Schaarhuisstraat 14 Orthen’ met ingang van 10 juli 2017 gedurende twee weken ter inzage ligt.

Het initiatief is om in het voormalige kerkgebouw aan de Schaarhuisstraat 14 te Orthen een recreatieve trampolinehal te vestigen. Het monumentale karakter van het gebouw blijft daarbij gehandhaafd.

Voor dit initiatief is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. In de ruimtelijke motivering motiveert het college deze afwijking.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke motivering?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer: 7120481.

  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer P. van Dongen, tel. (073) 615 55 29. Voor het maken van een afspraak met hem kunt u ook bellen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04.

De ruimtelijke motivering ligt met bijbehorende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen.

https://www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen/ruimtelijke-plannen-in-procedure/afwijking-trampolinecentrum-san-salvatorkerk.html

 

Link naar bekendmaking:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-116926.html

 

 

About beheerder

Geef hier jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.