Gemeentelijke bekendmaking San Salvator

Schaarhuisstraat 14, 5231 PV te ‘s-Hertogenbosch Omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbestemming van de San Salvatorkerk Adres of locatie: Schaarhuisstraat 14, 5231 PV te ‘s-Hertogenbosch Omschrijving: de herbestemming van de San Salvatorkerk Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo), Monumenten Gem. of Prov. Verord.( Art. 2.2 lid 1b Wabo)  Kenmerknummer: WB00054452 Datum ontvangst: 24-7-2020 Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog…

Bezwaarschrift ongegrond verklaard JumpXL

Beslissing op het bezwaarschrift BCFO en alle andere 68 bezwaarmakers hebben een brief van de gemeente ontvangen, met hierin de uitslag van de gemaakte bezwaren. Alle bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard In dit besluit is een omgevingsvergunning verleend aan JumpXL.   Voor meer informatie zie bijgevoegde besluit: Voor de download van het 14 pagina’s tellende besluit:…

Uitnodiging informatieavond Jump XL

Uitnodiging informatieavond Jump XL   Alle geïnteresseerde Orthenaren worden uitgenodigd voor een informatieavond, georganiseerd door Jump XL, over de vestiging van een trampolinepark in de San Salvatorkerk. Deze vindt plaats op: Maandagavond 9 april 2018 Café Schutterswelvaren Ketsheuvel 7 in Orthen Aanvang: 20:00 uur   Omwonende hebben onderstaande brief ontvangen. Voor meer informatie zie onderstaande…