GEEN voetgangersbrug

Niet vervangen voetgangersbrug Orthen Bericht van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch Eind 2017 is de voetgangersbrug in Orthen afgesloten, omdat de stalen constructie uit 1965 niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. De brug is begin 2018 verwijderd, omdat herstel niet meer mogelijk was. Naar aanleiding van het verwijderen van de brug zijn er diverse reacties gekomen vanuit…

Nieuwsbrief zomer 2018

Nieuwsbrief zomer 2018 De nieuwsbrief is weer klaar. Deze is of wordt dit weekeinde rondgebracht in ons verspreidingsgebied.  Met diverse informatie over Orthen. Voor Orthenaren die buiten het verspreidingsgebied wonen en toch op de hoogte willen blijven, kunnen hier de digitale versie downloaden en lezen: Naar de pagina van de nieuwsbrieven Veel leesplezier en een…

Positief advies voetgangersbrug Orthen

Positief advies voetgangersbrug Orthen Het advies over de voetgangersverbinding over de weg Orthen is ondertussen afgerond en besproken. De wens voor een goede en veilige verbinding tussen de beide helften van Orthen wordt gedeeld door de gemeente. De volgende stap is het verder onderzoeken van de verschillende mogelijkheden, waarbij ook gekeken wordt naar draagvlak en…

Voetgangersbrug wordt verwijderd

Voetgangersbrug wordt verwijderd Buurtcomité heeft brief ontvangen van de gemeente, die ook direct omwonende in de bus hebben gekregen. Voor details en data zie onderstaande brief. Orthen-Links en BCFO zijn naar aanleiding hiervan, uitgenodigd door de gemeente om de volgende punten te bespreken: ∙ Hoe wordt de brug gebruikt? ∙ Wie gebruiken de brug? ∙ Wat is volgens…