nieuws

Uitnodiging

Uitnodiging inloopbijeenkomsten tracéstudie Oostelijke Gemeentedelen

Indirect hebben de besluiten rondom dit tracé te maken met het verkeer wat door Orthen komt, vandaar deze uitnodiging:

U bent van harte uitgenodigd op een van de volgende momenten:
Maandag 11 november 2019 vanaf 19:30 tot 21:00 uur.
Dinsdag 12 november 2019 vanaf 19:30 tot 21:00 uur.
Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen

Uitnodiging van ingenieursbureau:

Beste heer/ mevrouw, 

De woonwijk Groote Wielen gaat de komende jaren groeien en momenteel is de doorstroming van het verkeer op de A2 en A59 niet altijd voldoende. Rijkswaterstaat bereidt verbetermaatregelen aan de snelwegen voor, maar het effect daarvan zal pas op lange termijn zichtbaar zijn.
Momenteel staat de verkeerskundige bereikbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen van ‘s-Hertogenbosch (Rosmalen, Groote Wielen, Kruisstraat, Empel, Nuland en Vinkel) onder druk en er worden leefbaarheids- en verkeersveiligheids-problemen ervaren. Het voorkomen van verdere groei van de problemen is belangrijk.   
De gemeente ’s-Hertogenbosch voert daarom een onderzoek genaamd “Tracéonderzoek Oostelijke Gemeentedelen” uit naar maatregelen aan de weginfrastructuur die binnen de middellange termijn, ca. 5 à 7 jaar gerealiseerd kunnen zijn.  Dit gebeurt in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en belangengroepen.
De gemeente is vanuit een selectie van veel meer maatregelen momenteel gekomen tot drie maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen te verbeteren. Globaal beschreven betreft het de volgende maatregelen:  
West kort: een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg.
West Lang: net als West kort begint deze maatregel met een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg. Vervolgens loopt de nieuwe weg via de Burgemeester Burgerslaan door over het geplande bedrijventerrein Empel Zuid, gaat met een fly-over over de A2 naar Maaspoort en ligt vervolgens parallel aan de A59 tot de aansluiting Maaspoort. Op een gedeelte van de Oude Baan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u.
Oostelijke Landweg: Tussen het spoor en het bedrijventerrein Kruisstraat wordt een nieuwe weg aangesloten op de Vlietwijksestraat. De nieuwe weg loopt westelijk langs Kruisstraat en sluit aan op Laaghemaal, die doorgetrokken wordt over de huidige Rompertweg. Het nieuwe tracé loopt vervolgens over de Grintweg tot de Empelsehoefweg. De Empelsehoefweg wordt doorgetrokken, zodat deze ook directer aansluit op de Grintweg. Mogelijk worden de Grintweg en Empelsehoefweg iets opgewaardeerd. Op de Deken van Roestellaan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u tussen het spoor en Bruggen.
 
Op onderstaande kaart is de ligging weergegeven.

 
Momenteel brengen we van de drie maatregelen in beeld wat hun effect is voor de verkeerskundige bereikbaarheid, landschap, geluidssituatie, luchtkwaliteit, investeringsniveau en dergelijke.  
Nadat dit in beeld is gebracht gaat de studie verder met het benoemen van de waardering van de maatregelen. Een voorbeeld van wat we verstaan onder het effect en de waardering: een effect van de maatregel kan zijn de vermindering van het verkeer op een weg in het centrum van Rosmalen. De waardering is dan dat dit als positief ervaren wordt.
Uiteindelijk resulteert het onderzoek in een advies aan de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch over de te nemen maatregel(-len).We willen u nu graag informeren over de huidige stand van zaken van het onderzoek en aan u tonen welke effecten van de maatregelen we zien. Daarvoor nodigen we u van harte uit om op een van volgende avonden langs te komen in Perron 3 (Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen). U kunt in de aangegeven tijd binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er zal een doorlopende presentatie zijn over het onderzoek en er staan mensen van de klankbordgroep en gemeente klaar om uw vragen te beantwoorden.


U bent van harte uitgenodigd op een van de volgende momenten:
Maandag 11 november 2019 vanaf 19:30 tot 21:00 uur.
Dinsdag 12 november 2019 vanaf 19:30 tot 21:00 uur.


Begin volgend jaar zal er nogmaals een informatieavond zijn om u te informeren over het eindresultaat van het onderzoek.
Via www.royalhaskoningdhv.com/TOG stellen we vanaf 6 november a.s. de informatie over de studie tijdelijk ook online beschikbaar. De informatie is beschikbaar tot en met 24 november.
We zien u graag op een van de avonden.
 
Met vriendelijke groet,
ingenieursbureau Royal Haskoning DHV 

About beheerder

Geef hier jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.