nieuws

Update Schaarhuisplein

Beste Orthenaar, buurtbewoner,

De verbouwing van de San Salvatorkerk tot gezondheidscentrum is bijna voltooid. Na de zomervakantie zal het gezondheidscentrum officieel worden geopend. Tijdens de inspraakavond voor de verbouwing van de kerk heeft de gemeente aangegeven dat er ook een beperkt budget beschikbaar is voor het realiseren van verbeteringen aan het Schaarhuisplein. Een aantal buurtbewoners is hier in samenwerking met de gemeente mee aan de slag gegaan. In deze nieuwsbrief willen we deze plannen graag aan jullie presenteren.

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

Bij het maken van het ontwerp is gebruik gemaakt van de ideeën die zijn ingebracht tijdens de inspraakavond voor de verbouwing van de San Salvatorkerk. Aanvullend is aan omwonenden van het plein gevraagd wat de wensen zijn voor de inrichting van het plein.

Wie zijn betrokken geweest bij het ontwerp?

Gemeente ’s-Hertogenbosch (planoloog, wijkmanager Orthen), Buurtcomité Fort Orthen, werkgroep Biodiversiteit van Orthen, omwonenden van het plein.

Uitgangspunten voor het ontwerp

Bij de plannen voor de herinrichting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Er is een beperkt budget beschikbaar voor de herinrichting. Het plein is enkele jaren geleden opnieuw ingericht. Het is daarom niet mogelijk het plein volledig opnieuw in te richten.
  • Het plein behoudt een parkeerfunctie voor bezoekers van het gezondheidscentrum. Het huidige aantal beschikbare parkeerplaatsen is voldoende.
  • De inrichting mag niet leiden tot onveilige verkeerssituaties op en rond het plein. Er wordt veel op het plein gespeeld door kinderen.
  • Het plein moet aantrekkelijker worden voor kinderen om te spelen. De huidige speeltoestellen zijn niet uitdagend genoeg.
  • Het plein moet een ontmoetingsplek blijven voor omwonenden van het plein. Dit mag niet leiden tot een hangplek voor jongeren.
  • De Jeu de Boule baan moet blijven.
  • Het plein moet bijdragen aan een grotere biodiversiteit in Orthen.

Vertaling van de uitgangspunten en ideeën naar een ontwerp

Op basis van de uitgangspunten, de ingebrachte ideeën en gesprekken tussen betrokken partijen heeft de gemeente een ontwerp opgesteld dat past binnen het beschikbare budget.

Parkeergedeelte
Het parkeergedeelte van het plein verandert vooralsnog niet. Er komt geen aanduiding voor parkeervakken. De rotsblokken blijven om er voor te zorgen dat er niet te hard wordt gereden op het plein. Mochten zich in de toekomst veel parkeer- problemen voordoen dan wordt hier opnieuw naar gekeken.

Veiligheid
In verband met verkeerveiligheid en verhinderen van overlast door hangjongeren en/of drugsdealers blijft het plein eenzijdig toegankelijk (via St Rochusstraat). De verkeerspaal bij Schaarhuisstraat (ter hoogte van kapel) blijft. Eventueel kan in toekomst ter hoogte van oprit van het plein een snelheid verlagende drempel worden aangelegd. Deze is nu nog niet voorzien.

Speelplek voor kinderen
Om het plein aantrekkelijker te maken worden de bestaande speeltoestellen verplaatst en komt er een uitdagender en natuurlijker uitziend speeltoestel bij. De ondergrond wordt een vorm van zaagsel (boomschors). Een deel van het plein blijft ingericht als grasveld om te kunnen spelen.

Ontmoetingsplek voor omwonenden
Voor ontmoeting van omwonenden komen/blijven er picknickbanken en blijft een deel van het plein blijft ingericht als grasveld. De Jeu de Boule baan wordt verbeterd.

Biodiversiteit van het plein
Om de biodiversiteit te vergroten worden rond het plein 2 bloemenlinten gerealiseerd en komen er aan de zijde van Orthen (westzijde van plein) meer struiken. Daarnaast komen er een paar bomen op het grasveld.
– We hebben aangegeven dat we graag een extra bloemenlint willen aan zijde van St Rochusstraat
– De strook met struiken aan de zijde van Orthen is nu 15 meter breed. We hebben aangegeven een smallere strook te willen met enkele paadjes.

tekst gaat verder na de foto’s

Vragen naar aanleiding van het ontwerp?

We hopen dat jullie enthousiast zijn over het ontwerp dat de gemeente in overleg met ons heeft gemaakt. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat jullie nog vragen of opmerkingen hebben over het ontwerp. Dat kan uiteraard. Je kunt een mail sturen maar je kunt ons natuurlijk ook altijd aanspreken.

Tot ziens op het Schaarhuisplein,
Baike, Daniëlle, Do, Wim, Ellen, Jappe en Mike

Contact

Stuur een mailtje naar schaarhuisplein@ziggo.nl

2 Comments

Geef hier jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.