nieuws

Verbouw van winkel naar wonen

Orthense Hoven 3, Omgevingsvergunning, de verbouw van een winkel naar wonen

Omgevingsvergunning verleend en treedt direct in werking

(aangegeven is de datum van het besluit)

Adres of locatie: Schanswetering 8, 5231 ND ‘s-Hertogenbosch, Orthense Hoven 3, 5231 PN ‘s-Hertogenbosch

Omschrijving: de verbouw van een winkel naar wonen

Aangevraagde activiteiten: Bouwen

Kenmerknummer: 079614764472

Datum besluit: 04-04-2023

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat is gepubliceerd.

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal Externe link: https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaarmaken indienen.

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd. 

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch. 

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Externe link: Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Als u nog vragen heeft, of als u de aanvraag wilt inzien, neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

Geef hier jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.