Wie zijn wij

Buurtcomité Fort Orthen (afgekort BCFO) is opgericht op 1 maart 2000. We zijn een actieve groep mensen die streven het woon- en leefklimaat in de wijk Orthen (nog) aantrekkelijker te maken.

Dit willen wij bereiken door onder andere:
– Voorstellen te doen voor veiligheidsmaatregelen (schoolroute, in de wijk, verkeer).
– Sociale contacten te versterken (diverse activiteiten organiseren).
– Bewonersbelangen te behartigen (bemiddelen met diverse instanties).
– Ons sterk te maken voor sport- en speelmogelijkheden voor onze jeugd.
– Een duidelijk gezicht naar buiten, waarin samenwerking, saamhorigheid, verbinding en gezelligheid centraal staan.

Om dit alles te realiseren werken we samen met diverse instanties, zoals bijvoorbeeld: gemeente ‘s-Hertogenbosch, politie, BOA, stichting Farent en woningbouwverenigingen (Zayaz). Het is van belang dat wij kunnen laten zien dat er een buurtcomité actief is, dat opkomt voor de belangen van Orthen en Orthenaren. Een duidelijk gezicht naar buiten, waarin samenwerking, saamhorigheid en gezelligheid centraal staan.

Via deze website wordt u zoveel mogelijk geïnformeerd.
Het bestuur en alle werkgroepleden zijn te bereiken via: info@bcfo.nl

Het buurtcomité is werkzaam in het gebied dat ligt tussen (de weg) Orthen, Het Wielsem, Sint Teunislaan, Rompertsebaan, Herven en de Fort Orthenlaan (kerkhof)

bcfo-gebied

Het bestuur van Buurtcomité Fort Orthen bestaat uit:
– Do van Dijk, voorzitster
– Arjan Hovestad, penningmeester
– Wim van Hassel, secretariaat

vergadering

Daarnaast zijn er diverse actieve leden die in werkgroepen binnen het comité werken. De samenstelling van de werkgroepen kan variëren, afhankelijk van de klus die geklaard moet worden. Ons motto is: doen waar je goed in bent, als het maar gezellig is.

vergadering1

Werkgroep Orthense Zaken:
Zij houden zich bezig met onder andere: veiligheid, onderhoud plantsoenen, speeltoestellen, straat-/zwerfvuil en andere dergelijke zaken.

Werkgroep Activiteiten:
Zij ontwikkelen, organiseren en regisseren de diverse activiteiten.

Werkgroep Nieuwsbrief en Publiciteit:
Zij maken de nieuwsbrief en alles wat hiermee te maken heeft.
 Ook verzorgen zij de publiciteit naar buiten, uitgaande correspondentie én sponsoring.
 Verder houden ze de sociale media bij.

Werkgroep Bewonersbelangen:
Zij behartigen de belangen van de bewoners (o.a. bewoners van huurwoningen).

Eens per maand komen we samen in de kelder van Fort Orthen (op het Fort terrein) om te overleggen. U bent van harte welkom op deze openbare vergaderingen. De vergaderdata zijn het gehele jaar vooruit gepland. Heb je een agendapunt? Laat het ons weten.

In principe is dit elke derde maandag van de maand.

We beginnen om 20.30 uur.

agenda 2024

Via deze website en Facebook wordt u zoveel mogelijk geïnformeerd.
Het bestuur en alle werkgroepleden zijn te bereiken via: info@bcfo.nl

Een presentatie gemaakt in 2015 voor het 15 jarig bestaan van het buurtcomité:

Klik op het logo voor het starten van de presentatie